header image

Fotografija v sodobni umetnosti – Fotografija kot sodobna umetnost – Današnji čas 2. del

Objavil: fotograf | 18.07.2009 | Brez komentarjev |

Najverjetneje najbolj izstopajoč in uporabljen fotografski stil zadnjih let je zagotovo estetika t.i. »deadpan-a«. Gre za izraz neke hladne odsotnosti emocij in občutkov, kjer kot izrazni fotografski elementi prihajajo v ospredje ostrina, vizualna jasnost in detajl. Značilnost tovrstnega pristopa je tudi monumentalen format fotografij metrskih dimenzij, s katerim predhodno omenjeni vidik še dodatno pridobi na izraznosti. Pomemben in bistven vidik »deadpan« estetiki je v tem, da se umetniška fotografija odmakne od polja čustvenega in subjektivnega, ter poskuša prikazovati svet v vsej svoji dejanskosti, kljub temu, da lahko vsebuje subjekte, do katerih kot posamezniki ne moremo zavzeti nekega ravnodušnega pogleda. Ambicija fotografov, ki gojijo tovrsten pristop je ravno v tem, da podajo neko vizualno informacijo brez da bi le ta izražala in odražala njihov čustven odnos to fotografiranega. Gre za to, da postane fotografija nek čustveno povsem nevtralen medij, ki teži k nekemu specifičnemu, jasnemu opisu subjekta, s katerim se ukvarja, brez da bi vseboval čustven odnos avtorja do fotografiranega. Kot pomemben vpliv tovrstnemu fotografskemu in nasploh umetniškemu pristopu velja omeniti ravno Bernda in Hillo Becher, ki sem ju omenil kot pomembna začetnika sodobne fotografske umetnosti. Bernd in Hill Becher pa na novejšo generacijo umetniških fotografov nista vplivala zgolj posredno, torej preko njunih del, ampak tudi neposredno, kot predavatelja, katerih veliko študentov danes ustvarja ravno znotraj »deadpan« estetike.

Eden izmed najbolj znanih študentov zakoncev Becher in hkrati eden izmed danes najbolj uveljavljenih in cenjenih fotografov nasploh je Andreas Gursky. Čeprav je pri njem »deadpan« pristop očiten in izrazit, pa je njegova specifičnost in pomembnost predvsem v tem, da svoje umetniško ustvarjanje, podobno kot to počneta zakonca Becher, dojema in uresničuje kot neko ustvarjalno, umetniško strategijo. Fotografije Andreasa Gurskyja ne nastajajo kot serije v klasičnem pomenu besede, ampak kot nenehno izkazovanje in odraz avtorjeve strategije in umetniške ideje ter vizije. Za razliko od zakoncev Becher, ki se omejujeta in osredotočata na določene objekte, recimo vodne stolpe, se Gursky omejuje in osredotoča na določeni estetski, vizualni izraz, oziroma koncept. Gursky torej uporablja različne objekte/subjekte preko katerih pa na nek ponavljajoč način nenehno izpostavlja eno in isto umetniško idejo. Kvaliteto svoje ustvarjalnosti na ta način vzpostavlja s pomočjo konsistentnosti. Pomemben vidik ustvarjanja Andreasa Gurskyja je tudi v tem, da nas s svojimi fotografijami nekako izvleče iz samega dogajanja, ter nam s tem omogoča pogled iz perspektive, ki nam, kot delu tega dogajanja, ne bi bila omogočena.

Andreas Gursky, 99 Cent, 1999

Se nadaljuje…

  • Share/Bookmark
Zapisano pod: Razmišljanja

Pustite komentar

Tvoj odziv :

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !

Kategorije